Rasmus Söderström

Hej! Rasmus heter jag.

Du har hittat till min personliga webbplats. Här kommer jag blogga en del. Det kommer uteslutande att handla om att dela med mig om erfarenheter jag har som ledare i en digital affärsbyrå. 

Popular blogs

Popular blogs and magazines about Umbraco


Conferences

Around the world


Meetups

What's happening near you?